קוף בודד מהשלשיה ג' Ref : 1103 - (1)

נתונים טכניים