ק.תכשיטים עץ חלקה עם אופציה לשעון Ref : 4586-B

נתונים טכניים