מעורר פעמונים בולט ג' Ref : 1200 - (1)

נתונים טכניים