מעורר פעמונים בולט ג' Ref : 1200 - (6)

נתונים טכניים