מעורר פעמונים בולט ג' Ref : 1200 - (4)

נתונים טכניים