טלפון לואי לב /טיפה Ref : 1433 - (6)

נתונים טכניים