ק.תכשיטים עץ חלקה עם אופציה לשעון Ref : 4586-W

נתונים טכניים